شبکه

شبکه


 

شبکه

شبکه


 

  توسعه فیزیکی و فنی شبکه‌های کامپیوتری، پیشرفت سریع فناوری، و توسعه کاربردهای روی شبکه نیاز به دانش فنی، تجربه و تسلط به آخرین دستاوردهای فناوری را در طراحی شبکه کامپیوتری بیش از پیش نمایان ساخته است. بعلاوه، انتخاب پیمانکار مناسب جهت اجرای شبکه با درنظر گرفتن توان فنی و سابقه آنها، و نظارت بر نحوه اجرای پروژه از به هدر رفتن سرمایه و زمان برای پیاده‌سازی شبکه جلوگیری و اجرای صحیح آن را تضمین می‌کند. بر این اساس، شرکت رایان افزار پزوه با افزایش دانش و تجربه خود، خدمات مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه کامپیوتری را معرفی و ارائه می‌نماید. در این مجموعه خدمات که اغلب بصورت قراردادهای مشاوره و نظارت می‌باشد، مراحل زیر برای نیل به هدف طراحی و اجرای بهینه شبکه تعریف می‌شود.
برآورد نیاز سازمان با درنظر گرفتن توسعه آتی آن، بعنوان نخستین گام از طراحی ضروری است. در این مرحله، کارشناسان رایان افزار پژوه از سازمان بازدید و اطلاعات و نیازهای آن را با همکاری مدیران و کارشناسان مرتبط، تعیین می‌کنند. بدین ترتیب، مدیران اطلاعات لازم برای مشخص کردن حدود و جزئیات و حتی فازهای اجرای شبکه را در اختیار خواهد داشت.
پس از آن، طراحی شبکه براساس نیازهای مشخص شده فوق انجام شده، مستندات فنی شامل فهرست تجهیزات و خدمات مورد نیاز به همراه نقشه‌های ارتباطات و ساختار شبکه تهیه می‌شود. این مستندات به همراه مستنداتی چون اسناد پیشنهادی مناقصه و روال ارزیابی فنی شرکت‌کنندگان در مناقصه به منظور کمک به برگزار شدن هرچه بهتر مراحل انتخاب پیمانکار پروژه شبکه در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد
در سازمانها و شرکتهای بزرگ، که از فناوری اطلاعات بطور موثری بهره می‌برند، نیاز به کنترل مداوم ساختار فیزیکی، وضعیت منطقی، و امنیت شبکه کامپیوتری همواره وجود دارد. بر این اساس، شرکت رایان افزارارائه خدمات مشاوره مدیریت شبکه را طی قراردادهای مربوطه در مجموعه خدمات خود قرار داده است. در فاز اول این قرارداد، ساختار شبکه و امنیت آن بررسی شده، طرحی برای اصلاح و بهبود آن ارائه می‌شود. این طرح توسط شرکت رایان افزار پژوه و یا شرکتی ثالث با مشاوره و نظارت شرکت رایان افزار پژوه قابل اجرا خواهد بود. در فاز بعدی قرارداد، بصورت مستمر و ماهانه شبکه بررسی و آنالیز می‌شود و اصلاحات و تغییرات احتمالی ارائه می‌شود. بدین ترتیب، شرکت رایان افزار به عنوان پشتیبان بخش انفورماتیک کارفرما کارایی شبکه کامپیوتری را تضمین می‌کند.
مجموعه خدمات ارائه شده در این قراردادها به شرح زیر است:

خدمات این بخش به شرح زیر است:

  • بررسی ساختار فیزیکی شبکه و ارائه طرح اصلاح آن در صورت لزوم
  • گزارش وضعیت ترافیک شبکه و منابع ترافیک مضر
  • بررسی وضعیت سرورها و سیستم عامل آنها و میزان بکار رفته پردازنده و حافظه  
  • بررسی و بازبینی سرورها، روترها و تجهیزات فعال شبکه
 
به منظور نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت شبکه، وضعیت آن از لحاظ موارد فوق بطور مستمر و طی بازدیدهای برنامه‌ریزی شده توسط کارشناسان شرکت مشورت بررسی و گزارشی مقایسه‌ای ارائه می‌شود. بعلاوه، درصورت نیاز به انجام اصلاحات، طرح لازم پیشنهاد و اجرای آن پیگیری می‌شود.
از آنجا که راهبران شبکه باید از آخرین فناوری و دانش روز در راهبری شبکه مطلع باشند، پس از بررسی میزان تخصص و مهارت آنها، طی جلسات آموزشی اطلاعات مورد نیاز به آنها آموزش داده می‌شود. علاوه بر این، طی سمینارهایی در سطح مدیریت سازمان، آخرین اطلاعات کاربردی به مدیران ارائه می‌شود.
برای تکمیل خدمات قراردادهای مشاوره مدیریت، پس از اصلاح ساختار شبکه و ارائه آموزشهای مورد نیاز به راهبران شبکه، علاوه بر بازدیدهای برنامه‌ریزی شده دوره‌ای، راهبران شبکه بصورت تلفنی و حضوری پشتیبانی خواهند شد. بدین ترتیب، اطمینان لازم از کارکرد مستمر و بدون وقفه شبکه و توانایی بخش انفورماتیک برای راهبری آن حاصل می‌شود.

مشتریان ما درشبکه گسترده بیسم ارتباط بین مراکز

  • شرکت پخش فراورده های نفتی استان کردستان و ناحیه مرکزی سنندج و انبار مرکزی
  • ساختمانهای سازمان کار و امور اجتماعی کردستان
  • ساختمانهای سازمان جهاد کشاورزی
  • ساختمانهای اداره کل گمرکات و انبار قضایی
  • ساختمانهای بیمارستانهای توحید،بعثت و قدس سنندج و ساختمانهای معاونت درمان،نیروی انسانی،منابع مالی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علو م پزشکی کردستان 
در صورتیکه از سرویس دهنده وایرلس استفاده می نمایید، با استفاده از روش های مختلف رمزگذاری و کنترل دسترسی آن را ایمن نمایید.