نرم افزار داروخانه

رایان افزار پژوه / محصولات / نرم افزار / نرم افزار داروخانه
نرم افزار مدیریت بیمارستان HIS

نرم افزار مدیریت بیمارستان HIS


 

نرم افزار مدیریت بیمارستان HIS

نرم افزار مدیریت بیمارستان HIS


 

نرم افزار مدیریت بیمارستان HIS

نرم افزار مدیریت بیمارستان HIS


 

مشتریان برتر در حوزه نرم‌افزار اطلاعات بیمارستانی

 • بیمارستان شهید بهشتی قروه
 • بیمارستان توحید سنندج
 • بیمارستان بعثت سنندج
 • بیمارستان قدس سنندج
 • بیمارستان امام حسین بیجار
 • بیمارستان امام خمینی سقز
 • بیمارستان امام خمینی دیواندره
 • بیمارستان فجر مریوان
 • بیمارستان سینا کامیاران
 • بیمارستان فارابی بانه
 • بیمارستان دهگلان

نرم افزار IBSng

با توجه به افزاش میزان استفاده از اینترنت در سازمان‌ها و ارگان‌ها، کنترل کاربران و امنیت سپستم‌ها در ا ین سازمان‌ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

نرم افزار IBSng مدیریت و حسابداری کاربران اینترنت می‌باشد. این نرم افزار به صورت یکپارچه سرویس های ADSL ,WIRELESS ,LAN ACCOUNTING را کنترل می کند. قابلیت منحصر به فرد این نرم افزار به مدیران این امکان را می‌دهدکه سیاست‌های  مدیریتی خود را به بهترین نحو پیاده سازی نماید. آنها با این نرم افزار قادر هستند به راحتی توانایی مدیریت پهنای باند BANDWIDTH  MANAGER این نرم افزار همیشه از پهنای باند خود بهترین  استفاده را کرده و همه مشتریان خود را راضی نگه دارد.

این شرکت با داشتن تخصص در  زمینه ارائه راهکارهای جدید بر بستر LINUX  مسئاله مدیریت و کنترل کاربران و از همه مهمتر امنیت را در سازمان‌ها و ارگان‌های بزرگ حل کرده و قابلیت‌های مناسبی در زمینه مونیتورینگ کاربران ارائه می‌دهد.

امکانات ویژه LAN ACCOUNTING

امکانات ویژه LAN ACCOUNTING  این نرم افزار راه حلی است که این شرکت به سازمانها برای عرضه بهتر سرویس اینترنت ارائه می دهد.

راه حل اول :VPN SERVER

(شناسایی کاربران از طریق USERNAME,PASSWORD)
 در این حالت برای هر یک از پرسنل یک Username,password تعریف می شود و پرسنل می توانند با ساختن یک vpn conection  در سیستم عامل خود به شبکه متصل شوند واز اینترنت استفاده کنند.

امکانات این قسمت سیستم 

 • رابط کاربری ساده
 • مشاهده پیغامهای خطا بصورت دقیق
 • مشاهده علت عدم اتصال پرسنل به سیستم
 • مشاهده نمودار مصرف پهنای باند
 • مشاهده اتصالات گذشته
 • می توان هریک از پرسنل را به استفاده زمانی و حجمی از سرویس اینترنت محدود کرد.
به عنوان مثال می توان تنظیم کرد که هر پرسنل یا پرسنل یک بخش خاص از سازمان در روز مجازند 3 ساعت از اینترنت استفاده کنند و یا معادل 256mb send و یا receive  داشته باشد.
 • عملکرد کاربران در شبکه به نام خودشان در سیستم ثبت می‌شود.
گزارشات مفیدی که نرم افزار ارائه می‌دهد.
 • گزارش از پرسنلی که بیشترین میزان زمانی و حجمی از سرویس اینترنت داشته باشند.
 • گزارش از مانده اعتبار زمانی و حجمی پرسنل
 • گزارش کاربران online  هر بخش از سازمان

راه حل دوم :PERSISTENT LAN

(شناسایی کاربران از طریق IP  آدرس وmac address)
در این روش پرسنل از طریق IP Address  و  Mac Address  شناسایی می شوند.مزیت این روش این است که پرسنل نیازی به تنظیمات خاص برای اتصال به شبکه ندارند و درصورتی  IPوMac آدرس آنها در سیستم تعریف شده باشد .با بالا آمدن سیستم عامل خود در صورتی که در شبکه داخلی شناخته شوند می توانند از سرویس اینترنت استفاده کنند.
امکان اختصاص یک محدوده ip ویژه به یک گروه از پرسنل و یا اختصاص یک IP ویژه به هریک از آنها در این مورد میتواند به سهولت مدیریت کاربران کمک کند.
همچنین در این روش طبق روش قبل می توان هریک از پرسنل را به استفاده زمانی و حجمی محدود کرد.
گزارش گیری و جستجوی کاربران براساس Mac address و Ip address  از گزارشات مفید این نرم افزا است.