فن آوری اطلاعات عرصه نوینی را به منظور پیشرفت افراد و جوامع در دنیای امروز به روی همگان گشوده است. در این عرصه پهناور ، تبحر و تخصص عامل تمایز و موفقیت افراد در عرصه تکنولوژی اطلاعات می باشد و ملاک این تخصص در دست داشتن مدارک بین المللی IT همراه با کسب تجارب عملی است. از دانش شبکه می توان به عنوان یکی از مهمترین این تخصص ها و به طبع آن از مدارک مربوط به شبکه به عنوان مهمترین و رایج ترین مدارک بین المللی IT نام برد. بدیهیست آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه نخستین گام در ورود به این زمینه تخصصی بوده و دانش اولیه فرد در زمینه Networking را پی ریزی می نماید. در این راستا شرکت CompTIA به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های ارائه کننده مدارک بین المللی IT ، مدرک +Network یا مدرک تکنسین شبکه را معرفی نموده و در طی آن به بررسی مفاهیم اولیه شبکه ، پروتکل ها از جمله TCP/IP، توپولوژیها، لایه ها و سایر موارد مهم در کار با شبکه پرداخته و افراد را جهت ورود به دوره های تخصصی تر شبکه از جمله دوره های مایکروسافت ، سیسکو ، لینوکس و امنیت شبکه آماده می سازد . لذا دوره +Network به عنوان پیشنیاز کلیه دوره های مربوط به شبکه و بهترین نقطه شروع این دوره ها می باشد.  
 
  • دریافت مدرک بین المللی کامپتیا - Certificate & Transcript
  • دریافت کارت شناسایی کامپتیا - Wallet Card
  • امکان استفاده از لوگوی کامپتیا
  • موقعیت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائید کامپتیا
  • دریافت حقوق بیشتر
  • اثبات دانش فنی و عملی در زمینه کار مقدماتی با شبکه
  • کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر شبکه
  • دستیابی به بخش ویژه سایت کامپتیا جهت دارندگان مدارک و امکان دریافت لوگوها و مشاهده وضعیت مدرک
 
 
 • کلیه افراد علاقمند به مباحث تخصصی شبکه
 • تکنسین های شبکه
 
 
 این دوره پیش نیازی ندارد .
 
 • Network Technologies

  • Explain the function of common networking protocols
  • Identify commonly used TCP and UDP default ports
  • Identify the following address formats
  • Given a scenario, evaluate the proper use of the following addressing
  • technologies and addressing schemes
  • Identify common IPv4 and IPv6 routing protocols
  • Explain the purpose and properties of routing
  • Compare the characteristics of wireless communication standards

  Network Media and Topologies

  • Categorize standard cable types and their properties
  • Identify common connector types
  • Identify common physical network topologies
  • Given a scenario, differentiate and implement appropriate wiring standards
  • Categorize WAN technology types and properties
  • Categorize LAN technology types and properties
  • Explain common logical network topologies and their characteristics
  • Install components of wiring distribution

  Network Devices

  • Install, configure and differentiate between common network devices
  • Identify the functions of specialized network devices
  • Explain the advanced features of a switch
  • Implement a basic wireless network

  Network Management

  • Explain the function of each layer of the OSI model
  • Identify types of configuration management documentation
  • Given a scenario, evaluate the network based on configuration management documentation
  • Conduct network monitoring to identify performance and connectivity issues using the following:
  • Explain different methods and rationales for network performance optimization
  • Given a scenario, implement the following network troubleshooting methodology
  • Given a scenario, troubleshoot common connectivity issues and select an appropriate solution

  Network Tools

  • Given a scenario, select the appropriate command line interface tool and interpret the output to verify functionality
  • Explain the purpose of network scanners

  Network Security

  • Explain the function of hardware and software security devices
  • Explain common features of a firewall
  • Explain the methods of network access security
  • Explain methods of user authentication
  • Explain issues that affect device security
  • Identify common security threats and mitigation techniques
 
 

Network+ Certification N10-002 MSPress
Network+ Deluxe Study Guide N10-004 Sybex
CompTIA Network+ All-In-One Exam Guide

 
متن