دستاوردهای شرکت

رایان افزار پژوه / درباره ما / دستاوردهای شرکت

برخی از دستاوردهای این شرکت به شرح زیر می باشد:

  • دارای مجور شورای عالی انفورماتیک در زمینه نرم افزار و امنیت فضای تبادل اطلاعات ( ثبت شده در سامانه ساجات)
  • کسب ایزوی 9001:2008 در زمینه نصب و راه اندازی و پشتیبانی نرم افزار ، شبکه های کامپیوتری و دوربین های مداربسته از شرکت نابل آلمان
  • کسب ایزوی 27001:2005 در زمینه نرم افزار ،نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و دوربینهای مداربسته از شرکت نابل آلمان
  • کسب پروانه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران(اولین شرکت و تنها شرکت دارنده مجوز در منطقه غرب کشور)
  • دارای گواهی نامه ارزیابی نرم افزار اطلاعات بیمارستانی از وزارت بهداشت ،درمان و  آموزش پزشکی
  • دارای گواهی نامه  سامانه پرونده  الکترونیکی سلامت ایران
  • کسب پروانه جواز فنی مهندسی در خصوص نرم افزار و شبکه از سازمان صنعت معدن و تجارت