استراتژی شرکت

رایان افزار پژوه / درباره ما / استراتژی شرکت
استراتژی

اهداف استراتژیک که بر اساس شرایط فضای کسب و کار اقتصادی ممکن است بلندمدت یا کوتاه مدت باشند؛ موضوعاتی را در بر می گیرند که در دوره زمانی مورد نظر کلیه بخش های یک شرکت، تمامی امکانات، دارایی ها و توانمندی های خود را جهت حصول و دستیابی اهداف مزبور به کار می گیرند. بر این اساس عمده ترین اهداف استراتژیک شرکت رایان افزار پژوه عباتند از :


  • سادگی و اطمینان: تولید نرم افزارهای آسان ، مطمئن و کارا برای کاربران
  • پویایی: حداکثرسازی عملکرد و تغییر پذیری در نرم افزار اطلاعات بیمارستانی
  • خدمات به موقع: بهبود کیفیت تحویل خدمات
  • بهره‌وری: ارتقاء سطح خدمات در بخش های مختلف نیروی کار درون شرکت