سیستم های یکپارچه امنیتی

سیستم های یکپارچه امنیتی


 

سیستم های یکپارچه امنیتی

سیستم های یکپارچه امنیتی


 

مراکز تماس هسته اصلی خدمات مشتری را تشکیل می دهند و برای سازمان هایی که به تماس مردم وابسته بسیار حیاتی اند مراکزتماس پیشرفته علاوه بر افزایش کارائی کارمندان در پاسخ گوئی به مشتریان، باعث افزایش سرعت و بهره وری و کاهش هزینه های سازمان می شوند. رواج روز افزون استفاده از شبکه های کامپیوتری و اتوماسیون در سازمان ها باعث شده است شرکت های آینده نگر به سمت مراکز تماس بر اساس فناوریIP روی آورده اند.
استفاده از فناوری IPدر مراکز تماس باعث می گردد ترکیب شبکه کامپیوتری سازمان و مرکز تلفنی آن تسهیل گردد. 
 
در مراکز تماس سنتی شبکه کامپیوتری از سیستم تلفن جدا ست. این سیستم معایب گوناگونی دارد: به علت جدا بودن شبکه تلفنی و کامپیوتری، ارتباط بین این دو باعث پیچیدگی سیستم و کاهش قابلیت اعتماد آن می گردد. همچنین ارتباط یکپارچه از طریق تلفن، ایمیل، چت و SMSبه دشواری میسر خواهد بود. 
فناوری VOIP علاوه بر کاهش هزینه های مکا لمات بین شهری، باعث یکپارچه شدن سیستم تلفنی شعبه های مختلف یک سازمان می گردد. به این ترتیب کارمندان  سازمان بدون توجه به محل فیزیکی خود می توانند  به سادگی با یکدیگر ارتباط برقرار سازند و از امکانات پیشرفته مرکز تلفن مانند ارسال پیام فوری(INSTANT MESSAGING)  استفاده کنند.   

راه حل پیشنهادی شرکت رایان افزار پژوه ، استفاده از نسل جدید مراکز تماس است که با بهره گیری از فناوری یکپارچه سازی تماس ها، افزایش انعطاف سیستم، بهبود مدیریت پذیری و کاهش هزینه ها را ممکن می سازد. در این راه حل امکان ترکیب مرکز تماس و نرم افز ارهای (CRM) به سادگی وجود دارد. همچنین طرح ارائه شده توسعه سیستر اتوماسیون را  ممکن می سازد ‏تا برای بسیاری از وظایف نیازی به نیروی کار انسانی وجود نداشته باشد.

به طور خلاصه می توان ویژگیهای طرح ارائه شده را اینگونه فهرست کرد.

 1. راه ‏حل ارائه شده ‏به صورت فشرده (CAMPACT) می باشد: با پیاده   ‏سازی کار کردهای مختلف در یک سخت افزار از تجهیزات بسیار کمی در سیستم استفاده خواهد شد که این موضوع  باعث سرعت در پیاده سازی، سهولت در استفاده و افزایش قابلیت اطمینان سیستم می گردد. 
 2. طرح ارائه شده تمامی امکانات و خصوصیات مورد نیاز یک سازمان بزرگ و یا یک شرکت تجاری فعال را داراست و علاوه بر آن ها امکانات بسیار گسترده تری را نیز در اختیار کار بران می گذارد.
 3. ‏استفاده ‏از رابط های OPEN و استا ندارد مانند ODBC امکان اتصال مرکز تماس به پایگاه داده موجود را فراهم می سازد. استفاده از یک پایگاه داده در سازمان برای سیستمهای مختلف مانند سیستم اتوماسیون و مرکز تماس مزایای بسیاری را در پی دارد.

 

‏ راه حل کاملا بر اساس IP است. استفاده از IP مزایای بسیاری را د‏ر پی د ‏ارد‏: 

 • کاهش هزینه ها به سبب برقراری تماس های درون سازمانی از طریق بستر IP)VOIP) 
 • کاهش هزینه ها به سبب سا د ‏گی در کنترل و مدیریت مرکز تماس
 • قابلیت اتصالی مرکز تماس وشبکه کامپیوتری
 • مجموعه ای کامل از نرم افزارها برای بهبود کارایی اپرا تورها، کارمندان و مدیران مرکز تماس
 • امکان استفاده  ‏از زیر ساخت موجود (تلفن های معمولی)

 

شکل کلی سیستم به همراه سخت افزارها و نرم افز ارهای مختلف را می توان در شکل 1 مشاهده کرد. در این طرح کارمندان می توانند با استفاده از تلفن معمولی (PSTN ‏)، تلفن (IP ‏) و یا با کامپیوتر شخصی (PC ‏) در مرکز فعالیت کنند.
 • GATWAY: تبدیل خطوط تلفن معمولی به IP
 • IP PBXبرای برقراری تماس های بین تلفن های IP وPCها و تلفن های آنالوگ 
 • روتر برای برقرای با شبکه IP
 • فایروال برای حفظ امنیت شبکه تلفنی و شبکه د‏اخلی
 • VPNبرای برقراری ارتباط امن با شعبه های مختلف یک سازمان 
 • REMOTE ACCESS SERVER  براری برقراری با ارتباط DIALUP   کامندانی که  از خارج سازمان  مشغول فعالیت می باشند.