دوره +Security کامپتیا با هدف آموزش مبانی امنیت به کلیه متخصصین فن آوری اطلاعات ایجاد گردیده است.

یکی از نقاط تمرکز دوره بر روی واژگان و اصطلاحات فنی امنیت و همچنین آشناسازی متقاضیان با انواع تهدیدات امنیتی سیستم ها می باشد .

بسیاری از مدارک بین المللی ، +Security را به عنوان پیشنیاز مدارک خود و برخی آن را به جای یک آزمون در سری آزمون های خود محسوب می نمایند. به عنوان مثال مدرک +Security به عنوان یکی از آزمون های انتخابی در سری MCSE 2003/MCSA 2003 در گرایش امنیت توسط مایکروسافت پذیرفته می گردد .


  • دریافت مدرک بین المللی کامپتیا - Certificate & Transcript
  • دریافت کارت شناسایی کامپتیا - Wallet Card
  • امکان استفاده از لوگوی کامپتیا
  • موقعیت شغلی و استخدامی بهتر با توجه به تخصص و دانش مورد تائید کامپتیا
  • دریافت حقوق بیشتر
  • اثبات دانش فنی و عملی در زمینه کار مقدماتی با شبکه
  • کسب دانش فنی و عملی لازم جهت اخذ مدارک بالاتر شبکه
  • دستیابی به بخش ویژه سایت کامپتیا جهت دارندگان مدارک و امکان دریافت لوگوها و مشاهده وضعیت مدرک
 
 
 • متخصصین فن آوری اطلاعات
 • علاقمندان به دوره های امنیت
 

آشنایی کافی با مباحث شبکه در حد Core مایکروسافت (حداقل دوره های client و Server از سری مایکروسافت) ،آشنایی کافی با اینترنت،آشنایی کافی به زبان انگیسی .
از آنجا که این دوره خود پیشنیاز سایر دوره های امنیت شبکه می باشد،نیاز به پیشنیاز تخصصی خاصی در زمینه امنیت شبکه نداشته و بهترین نقطه شروع برای ورود به عرصه مدارک تخصصی امنیت شبکه  می باشد. 

 • General Security Concepts
 • Identifying Potential Risks
 • Infrastructure and Connectivity
 • Monitoring Activity and Intrusion Detection
 • Implementing and Maintaining a Secure Network
 • Securing the Network and Environment
 • Cryptography Basics, Methods, and Standards
 • Security Policies and Procedures
 • Security Administration
 
 
کتب زیر از انتشارات کهکشان و برای اولین بار با کیفیت Print ارائه می گردند. کتب از طرق سفارش Online ، خرید الکترونیکی ، سفارش از طریق تلفن ، مراجعه حضوری به محل موسسه کهکشان نور قابل تهیه می باشند.
این کتب برای عموم قابل خریداری بوده و برای شهرستان ها نیز با پست ارسال می گردد.
CompTIA Security+ SY0-201 Sybex

 
متن